kích thước tờ bướm, tag của InToRoi.com, nội dung mới nhất về kích thước tờ bướm, Trang 1


.
Khổ in tờ rơi

Khổ in tờ rơi

Các kích thước tiêu chuẩn để in tờ rơi tránh bị nhỡ khổ giấy in.